Pinscher (Miniature)

Stats

Average height (dog)
N/A
Average height (bitch)
N/A
Average weight (dog)
N/A
Average weight (bitch)
N/A
Average life expectancy
N/A
Average litter size
N/A
Pinscher (Miniature) Stud Dogs (16) Pinscher (Miniature) Puppies (0)