Wolfdog

Stats

Average height (dog)
N/A
Average height (bitch)
N/A
Average weight (dog)
N/A
Average weight (bitch)
N/A
Average life expectancy
N/A
Average litter size
N/A
Wolfdog Stud Dogs (44) Wolfdog Puppies (3)